કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓને ભણતર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા - ગ્રેડ પર નહીં

 કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓને ભણતર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા - ગ્રેડ પર નહીં

Leslie Miller

વધુ વ્યૂહરચનાઓ માટે, શિક્ષક ક્રિસ્ટલ ફ્રોમર્ટનો એડ્યુટોપિયા લેખ "વિદ્યાર્થીઓને ગ્રેડ કરતાં શીખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરવાની 5 રીતો" વાંચો.

Leslie Miller

લેસ્લી મિલર એ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં 15 વર્ષથી વધુ વ્યાવસાયિક શિક્ષણનો અનુભવ ધરાવતા અનુભવી શિક્ષક છે. તેણીએ શિક્ષણમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી છે અને પ્રાથમિક અને મધ્યમ શાળા બંને સ્તરે ભણાવ્યું છે. લેસ્લી શિક્ષણમાં પુરાવા-આધારિત પ્રેક્ટિસનો ઉપયોગ કરવા માટેની હિમાયતી છે અને નવી શિક્ષણ પદ્ધતિઓ સંશોધન અને અમલીકરણનો આનંદ માણે છે. તેણી માને છે કે દરેક બાળક ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણને પાત્ર છે અને વિદ્યાર્થીઓને સફળ થવામાં મદદ કરવા માટે અસરકારક માર્ગો શોધવામાં ઉત્સાહી છે. તેના ફ્રી સમયમાં, લેસ્લી તેના પરિવાર અને પાલતુ પ્રાણીઓ સાથે હાઇકિંગ, વાંચન અને સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણે છે.